1SMA4736 ~ 1SMA4757 SMA 1.0W

TAA  極象有限公司      PANJIT  強茂代理商
1SMA4736 ~ 1SMA4757   :(PDF)        SMA / DO-214AC          
SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODE  
VOLTAGE 6.8 to 51 Volts POWER 1.0 Watts